หน้าแรก
ภาษา
English Thai
News  หมวด
Bosspremium News Bosspremium News
Customer News Customer News
Facebook

สมัครสมาชิก
สมัครรับจดหมายข่าวโดยระบุE-mail addressในช่องด้านล่างและกดปุ่ม 'Subscribe'

Trust Company

Boss Premium trust

Boss Premium trust

Boss Premium trust

บริษัท เชฟรอนประเทศไทย (Chevron (Thailand) Ltd.) วางใจใช้บริการ สินค้าของ Boss Premium

Printer FriendlyTell a Friend

บริษัท เชฟรอนประเทศไทย (Chevron (Thailand) Ltd.) วางใจใช้บริการ สินค้าของ Boss Premium


  • - Premium ผลงาน คริสตัลนาฬิกา logo "Chevron" (บริษัท เชฟรอนประเทศไทย) 

  • - พรีเมี่ยม คริสตัลนาฬิกา logo "Chevron" บนตัวสินค้า จำนวน 100 ชิ้น

  • - งานเลเซอร์ โลโก้บริษัท "Chevron"

  • - พร้อมกล่องกระดาษอย่างดี

  • - รับประกันเรื่องงานเลเซอร์ คมชัด และสินค้ามีคุณภาพได้มาตรฐาน


      ผู้บริหารได้คัดสรร โรงงานที่ผลิตสินค้า ให้กับ Boss Premium เป็นโรงงานทีมี่คุณภาพ ได้มาตรฐาน
เป็นนำเข้า และขายส่ง ของพรีเมี่ยม สินค้าพรีเมี่ยม รายใหญ่ มีสินค้าเพื่อการส่งเสริมการขายและ
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ นับพันรายการ

เข้าดูราบละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

boss_certificate

Copyright © 2006 - 2016 Boss Premium Group Co., Ltd. All rights reserved.

** บริษัท บอส พรีเมี่ยม กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เนื้อหาของ website ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 **

ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาต จากบริษัท บอส พรีเมี่ยม กรุ๊ป จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร