หน้าแรก
ภาษา
English Thai
News  หมวด
Bosspremium News Bosspremium News
Customer News Customer News
Facebook

สมัครสมาชิก
สมัครรับจดหมายข่าวโดยระบุE-mail addressในช่องด้านล่างและกดปุ่ม 'Subscribe'

Trust Company

Boss Premium trust

Boss Premium trust

Boss Premium trust

โรงพยาบาลบำรุงราษฎ์ วางใจใช้บริการ สินค้าของ Boss Premium

Printer FriendlyTell a Friend

โรงพยาบาลบำรุงราษฎ์ วางใจใช้บริการ สินค้าของ Boss Premium


- พรีเมี่ยม Giftset logo โรงพยาบาลบำรุงราษฎ์

- แฟลชไดร์พร้อมงานสกรีนโลโก้​ "โรงพยาบาลบำรุงราษฎ์"

- ปากกาโลหะพร้อมงานสกรีนโลโก​้ " โรงพยาบาลบำรุงราษฎ์ "

- พร้อมบรรจุในกระดาษอย่างดี โลโก้ logo "โรงพยาบาลบำรุงราษฎ์" หน้ากล่อง

 ผู้บริหารได้คัดสรร โรงงานที่ผลิตสินค้า ให้กับ Boss Premuim เป็นที่มีโรงงานคุณภาพ มาตรฐานส่งสูงมาก กลุ่มลูกค้า เป็น High-End ในตลาดยุโรป อเมริกา
       ซึ่งทางผู้บริหาร Boss Premium ได้เน้นย้ำ คุณภาพ และมาตรฐาน ของสินค้าที่นำเข้ามาจำหน่าย ให้แก่หน่วยงานชั้นนำ ของประเทศไทย ในกลุ่มตลาด High-End เน้นงานคุณภาพเท่านั้น

    

เข้าดูรายละเอียดสินค้าเพิ้มเติม

boss_certificate

Copyright © 2006 - 2016 Boss Premium Group Co., Ltd. All rights reserved.

** บริษัท บอส พรีเมี่ยม กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เนื้อหาของ website ตาม พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 **

ห้ามมิให้ผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด โดยมิได้รับอนุญาต จากบริษัท บอส พรีเมี่ยม กรุ๊ป จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร